Dla kogo zajęcia nauki szermierki?
Jak wyglądają zajęcia?
Opłata za zajęcia
Czy można wykupić karnet na kilka zajęć?
Czy są zajęcia próbne?
Czy muszę mieć własny strój szermierczy?
Czy prowadzicie indywidualne lekcje szermierki?
Słyszałem o szermierczych wieczorach kawalerskich. Robicie to?