Karnet 10 treningów

Oferta ta przewidziana jest dla osób, które nie mogą stale uczestniczyć w zajęciach grupowych organizowanych w jednym miesiącu. Jest to rozszerzenie ofert zajęć grupowych.

„Karnet 10 wejść na trening” jest ważny przez 3 miesiące od chwili uczestniczenia w pierwszym treningu.

Zajęcia odbywają się do wyboru – dwa razy w tygodniu, a właściciel karnetu sam ustala, kiedy i na których treningach chce uczestniczyć.

Cena:
– 400 zł/10 wejść – osoby nie posiadające własnej szpady
– 350 zł/10 wejść  – osoby posiadające co najmniej jedną własną szpadę (atestowaną)